PF 2010

23. 12. 2009

Tento rok bol pre mňa prelomový, ťažký a zároveň úspešný. Za to vďačím najmä svojim klientom. Preto Vám, milí klienti, či už išlo o komplexné služby, alebo len audit, prajem do nového roku 2010 veľa úspechov, viac návštev z vyhľadávačov a viacej konverzií. Dúfam, že ste všetci do jedného boli spokojní s poskytnutými službami a zachováte nám priazeň aj v nadchádzajúcom roku.