LG.sk

Prvej verzii webu LG.sk sme urobili audit. Aj vďaka našim odporúčaniam sa v novej verzii stránka z veľkej časti zbavila flashu, ktorý spoločnosť nahradila obrázkami a kvalitným textom.