Najlepsinabytok.sk

Pri optimalizácii tohto webu na nás čakali prekvapenia – milé aj nemilé. Najprv nám vypadlo kľúčové slovo „nábytok“, ktoré je dnes 1. (ak sa zle vyspí, tak 2.). Potom prišli milé prekvapenie a ostatné kategórie išli hore rýchlo ako v najkrajších snoch SEO experta.