Potichu.sk

Odhlučnenie priestorov a meranie hluku nie je veľmi konkurenčné prostredie. A tak sa nám pre Potichu.sk rýchlo podarilo dosiahnuť popredné pozície. Z toho sme mali radosť nielen my, ale aj klient, ktorý nám dal do opatery aj svoju českú verziu stránky.