Združovanie kľučových slov

7. 2. 2010

V tomto článku zabrdnem do najdôležitejšej časti optimalizácie – obsahu. Vypísať všetko dôležité v jednom článku nie je reálne, a tak sa budem venovať LSIzdružovaniu slov, tieto dve veci úzko súvisia. Možno sa dnes presvedčíte, že SEO je veľmi jednoduché.

Čo je LSI?

Táto skratka sa dá interpretovať ako používanie synoným v texte. Častá chyba pri tzv. SEO copywritingu (neprofesionálnom) je nadmerné používanie jedného alebo viacerých slov. Text nepôsobí ani profesionálne (na ľudí), ani kladne pre vyhľadávače, ktoré ho môžu považovať za  spam. Následná reakcia určite nebude pozitívna. Ako som naznačil, treba okrem vybraných kľúčových slov hojne používať synonymá (slová s podobným alebo rovnakým významom), používame ich ako v texte na webe, tak aj v odkazoch. Google takto dokáže rozoznať zameranie stránky bez toho, aby sme umelo opakovali slová.

Združovanie slov

Kto skúšal už optimalizovať svoj web, zrejme zistil, že bez obsahu to ide len veľmi ťažko. O to ťažšie je pretláčanie konkurenčných slov, ak je web obsahovo prázdny. Na otázku ako byť na popredných miestach na viaceré slová (desiatky, stovky, ba aj tisíce spojení) v určitom odbore, je na počudovanie ľahká odpoveď.

Tvorbou kvalitného textu sa Googlu dostávajú zaujímavé informácie, pričom dbá na LSI. Ak teda obsiahnete široký záber vo vašom odbore, ponúknete originálny text a vytrváte v aktualizovaní obsahu, vyhrali ste. Postupne sa stanete autoritou v odbore (nemusí to byť # 1) a zistíte, že zrazu máte veľa vstupov aj na spojenia, na ktoré ste vôbec neoptimalizovali a môžu byť aj pomerne konkurenčné. Alebo pomocou menej konkurenčných slov, ťaháte tie konkurenčné.

V praxi to býva často naopak. Obsahovo chudobné weby (typické pre MFA), úzko zamerané na jedno najhľadanejšie spojenie a doplnené desiatkami vymenných odkazov, cez rovnaké slovo. Na druhú stranu treba povedať, že obsah sám o sebe nie je spasiteľom, okrem obsahu a kvalitných odkazov na pozície vplýva aj vek domény, frekvencia pridávania nového obsahu, variabilnosť odkazového portfólia, atď. Kľúčové je odhadnúť pomer váhy týchto a ďalších 200 faktorov a dobre ich skombinovať. To však chce cvik.