Čo si na nás google pripravil v novom algoritme

15. 3. 2011

V USA je už úspešne spustený algoritmus od Google, na ktorý zvyšok sveta ešte čaká. Jeho hlavnou úlohou je postihovať málo hodnotné weby tzv. content farmy, teda obsahové weby, ktoré nemajú žiadny skutočný prínos, často majú okopírovaný obsah a dosahujúce dobré pozície vďaka SEO.

Ak Google postihne aj váš web, nemusí to byť len výnimka. Penalizácia sa prejaví podobne ako sandbox len s tým rozdielom, že nebudú potrestané iba konkrétne podstránky, čo je pre sandbox typické, ale naopak, postihne to celý web vo forme straty pozícií až úplného vypadnutia zo SERP-u.

Prečo môže byť web penalizovaný

  1. málo obsahu – nepýtajte sa, koľko je dosť. 1,2,…10 normostrán?
  2. zlý pomer reklama/obsah – častým znakom MFA je priveľa blokov reklamy
  3. slabý, neužitočný obsah – taktiež bez ďalšieho vysvetlenia, čo kvalitné je a čo nie
  4. okopírované texty – teda opäť duplicita, ale v rozšírenej forme, kde nemusí ísť len o 100% kópiu, stačí aj väčšia zhoda
  5. vysoká miera opustenia pri konkrétnom kľúčovom slove po vstupe cez vyhľadávač
  6. obsah je slabo linkovaný z off-page – málo dôveryhodný web

Riešenia sú jasné. Zas a znova sa potvrdilo, že obsah je dôležitý, čo je problém hlavne u slovenských prevádzkovateľov webov. Ak spozorujete náhly pád návštevnosti, pozícií, je vysoko pravdepodobné, že vás postihla práva táto zmena algoritmu. Pre nápravu si postupne prejdite web podľa možných príčin penalizácie, tak ako sú vypísané hore. Ak si myslíte, že máte len niekoľko málo kvalitných podstránok presmerujte ich, alebo doplňte o originálny obsah.

Táto zmena mala v USA dopad na asi 1/5 webov a oficiálne nebolo potvrdené nasadenie mimo americký kontinent, je však možné, že sa tak už stalo. Keďže ide o stroj, isté pochybenia sú samozrejmé a je možné očakávať „straty“ aj v radoch kvalitných webov.

Na záver ešte jeden oficiálny citát:

In addition, it’s important for webmasters to know that low quality content on part of a site can impact a site’s ranking as a whole. Removing low quality pages or moving them to a different domain could help your rankings for the higher quality content.